Transport ja logistika uksest ukseni | ETS LogistikaTransport ja logistika uksest ukseni | ETS Logistika

Mis asi on MSDS?

Mis asi on MSDS

Kauba saatjad põrkuvad tihti kokku dokumendiga, mille nimi on MSDS. Vältimaks Homer Simpson’likku kahjudega tegutsemist ohu korral, uuri lähemalt.

MSDS oh kohustuslik saatedokument keemiliste ühendite (ohtlike kaupade) transportimisel.

MSDS (Material Safety Data Sheet) on dokument, mis sisaldab infot kauba võimaliku tervise-, tule- ning keskkonnaohtude kohta. Dokument näitab, kuidas vastava keemilise ühendiga ohutult ümber  käia.

MSDS sisaldab infot antud materjali kasutuse, ladustamise, käsitsemise ning toimingute kohta häda- või õnnetusolukorras (näiteks, kui kaup on pakendist välja pääsenud). MSDS dokumendi peab väljastama antud kauba valmistaja.

MSDS peab olema kirjutatud kauba sihtturu riigi ametlikuks keeles.

Euroopa Liidus kasutatakse MSDS-i 16 sektsioonilist formaati. Antud formaat on ka rahvusvaheliselt tunnustatud ja kasutatav väljaspool Euroopa Liitu. Dokumendi vormistamiseks ei pea kasutama ametlikku blanketti – dokumendi võib koostada iga kauba valmistaja iseseisvalt.

16 sektsiooni:

1. Keemilise ühendi ning tootva äriühingu identifitseerimine

2. Ohtude identifitseerimine

3. Teave koostisainete kohta

4. Esmaabimeetmed

5. Tulekustutusmeetmed

6. Meetmed, kui ühend pakendist juhuslikult välja pääseb

7. Käitlemine ja ladustamine

8. Kokkupuute vältimine / isikukaitsevahendid

9. Füüsikalised ja keemilised omadused

10. Stabiilsus ja reaktsioonivõime

11. Teave toksilisuse kohta

12. Ökoloogiline teave

13. Jäätmekäitlus

14. Informatsioon kauba transportimiseks

15. Kohustuslik teave

16. Muu teave

Küsi pakkumist
vastame minutitega.

Meil on hea meel kirju saada! Kirjuta oma hinnapäring või küsimused allolevasse vormi, saada ära ja me vastame Sulle kohe!